ช่องทางชำระเงินและแจ้งการโอนเงิน

สำหรับลูกค้าทางใดที่สนใจให้เราจัดทำเว็บไซต์ ทั้งแบบสำเร็จรูปและแบบที่ลูกค้ากำหนดเอง หลังจากได้รับใบเสนอราคา รบกวนโอนเงินมัดจำเข้าบัญชีดังนี้

ช่องทางชำระเงิน

ธนาคารธนชาต Thanachart Bank

ชื่อบัญชี บจก. กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง​

เลขที่บัญชี XXX-X-XXXXX-X

แบบฟอร์มแจ้งชำระเงิน

แจ้งชำระเงิน

Close Menu